Forside

Juni 2024

 Sct. Hans aften arrangement søndag den 23. juni kl. 21:00

Der afbrændes Sct. Hans bål og serveres lidt øl/vand/vin på bålpladsen ifm. grundejerforeningens sædvanlige Sct. Hans aften arrangement. Bålet tændes i år ca. kl. 21:00 (bemærk det nye tidspunkt i forhold til tidligere år).

Referat fra ordinær generalforsamling 2024

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 23. april 2024 på Lindegårdsskolen.
Du kan her læse referatet samt det afsluttede regnskab for 2023. 

Maj 2024

Henlæggelse af haveaffald ifm. Sct. Hans aften arrangement 

Vi håber ikke at vi skal igennem en lang tørkeperiode og afbrændingsforbud igen i år.
Så i forbindelse med Sct. Hans aften må der henlægges tørt have- og hækaffald samt grene (ikke græs) på bålpladsen fra den 1. juni til og med den 19. juni.
Forening vil som sædvanligt servere øl/vand/vin på bålpladsen ifm. foreningens Sct. Hans aften arrangement.
Bålet tændes i år ca. kl. 21:00 (bemærk det nye tidspunkt i forhold til tidligere år).

April 2024

Indsamling af oplysninger om fejl og mangler ifm. nedgravning af fibernet

I sommeren og efteråret 2022 gennemførte firmaet Nordkysten nedgravning af rør til fibernet i vores område.

Kommune har efterfølgende foretaget en sporadisk gennemgang af området, uden dog at opfange alle efterladte fejl og mangler.

I 2024 skal kommune og entreprenør foretage et 2 års syn, således at entreprenøren kan rette fejl og mangler, der falder ind under garantien.

Desværre har kommunen ikke pligt til at inddrage grundejerforeningen. Vi vil dog gerne, at vores område stadig fremtræder ordentligt, så vi skal, med henblik på at videregive informationerne til kommunen, bede om at alle, der er bekendte med defekter efter fiberprojektet om at meddele dette til grundejerforeningen.
Så vil vi lave en samlet henvendelse til kommunen med de fejl og mangler, der er indberettet, med håb om at kommune vil bruge dette ifm. 2 år synet sammen med entreprenøren.

Der kan være tale om dårligt lagte sten/fliser, vejbelægning der er sunket f.eks. på vendepladser, manglende asfalt, defekte el-skabe eller andre forhold.

Send en kort beskrivelsen af defekten, adresse og evt. med et billede, til e-mail adressen: trp@laerkensten.dk

Ordinær generalforsamling 2024

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 23. april 2024 på Lindegårdsskolen.
Du kan her læse den udsendte dagsorden med budget samt det afsluttede regnskab for 2023. 
Referat er på vej.

September 2023

Godt fremmøde til arbejdsdagen på fællesarealerne

Der var godt fremmøde ifm. årets arbejdsdag på fællesarealerne. I 4 timer blev der klippet, beskåret, fældet og slæbt til den store guldmedalje, og to store bunker blev samlet. Vi afsluttede indsatsen med pizza, øl og sodavand til de fremmødte.

Bunke

Maj 2022

Ny affaldsordning
I 2022 indfører Frederikssund Kommune nye affaldsordninger ved alle boliger.
På kommunens hjemmeside kan du finde generel information, sorteringsvejledning, “Ofte stillede spørgsmål” m.m. om de nye sorteringsmuligheder. Du kan få din egen tømningsplan for indeværende år ved at indtaste din adresse på denne side.

Oktober 2020

Lærkenstengruppen på Facebook

Vi har nu fået oprettet en Facebookgruppe, der bestyres af Agneska fra Bygmarken 3. Gruppen er offentlig, og ønsker man at være medlem, skal man blot sende en anmodning inde fra siden.

facebookforside_70pct

Februar 2020

Hegnsloven og Hegnsyn – Infografik fra Din-Bolighandel.

Hjemmesiden Din-Bolighandel har givet os lov til at linke til deres infografik vedrørende Hegnsloven og Hegnsyn. I denne komplette, grafiske guide kan man læse mere om loven og bl.a. om, hvordan man som naboer ofte kan løse situationerne uden hegnssyn m.v.

hegnslov_small

(Du kan finde ældre informationer i Arkivet)