Forside

Juni 2017

Sankt Hans:
I forbindelse med Sankt Hans aften må der fra nu af, og indtil mandag den 19. juni, henlægges have og hække affald samt grene (ikke græs) på bålpladsen.
Foreningen vil i lighed med tidligere år servere øl/vin/vand på bålpladsen.
Bålet tændes ca. kl. 21.30

Generalforsamling – nu med referat og regnskab
Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 27. april 2017 på Lindegårdsskolen. Dagsorden og budget kan læses her.

Marts 2017

Hvis du har forslag til dagsordenen til grundejerforeningens Lærkenstens årlige ordinære generalforsamling, så er det nu på tide at sende dem ind til grundejerforeningens bestyrelse.

Så kan dine forslag nemlig nå at komme med på dagsordenen og på den skriftlige indkaldelse, som vil blive omdelt i henhold til vedtægterne senest 8 dage før afholdelsen.
Den ordinære generalforsamling forventes afholdt i sidste del af april 2017.

Januar 2017

Regnskab 2015:  Regnskabet for 2015 er nu lagt ud på hjemmesiden. Hent det her.