Forside

September 2023

Godt fremmøde til arbejdsdagen på fællesarealerne

Der var godt fremmøde ifm. årets arbejdsdag på fællesarealerne. I 4 timer blev der klippet, beskåret, fældet og slæbt til den store guldmedalje, og to store bunker blev samlet. Vi afsluttede indsatsen med pizza, øl og sodavand til de fremmødte.

Bunke

August 2023

HUSK året arbejdsdag på fællesarealerne

Året arbejdsdag på fællesarealerne afholdes den 2. september, 2023.
Vi begynder kl. 10:00, og mødes på legepladsen.

Kontingentopkrævning for 2023

Årets opkrævning af medlemskontingent på 600 kr. er udsendt pr. 6. august via e-mail.
Beløbet bedes indsat på foreningens konto i Nordea – senest 1. september 2023.

Juni 2023

Opdatering vedr. bålafbrænding og Sankt Hans aften arrangement. 

Årets Sankt Hans aften arrangement vil, som allerede udmeldt, desværre ikke blive afholdt i år grundet den tørkesituation, der har være hele juni. Vi må håbe på mere normale forhold til næste år.
God sommer.

Året arbejdsdag på fællesarealerne

Vi prøver fremover at indføre den første lørdag i september som en fast dato for årets arbejdsdag på fællesarealerne.
Det vil sige at i år vil det blive lørdag den 2. september. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Bålafbrænding ifm. Sankt Hans aften aflyst. Intet haveaffald må lægges på bålpladsen.

Årets Sankt Hans aften arrangement må desværre aflyses, da der ikke er udsigt til regn, og der forventes et generelt  afbrændingsforbud.  Derfor må der ikke henlægges noget haveaffald på bålpladsen i år.

Maj 2023

Referat fra ordinær generalforsamling 2023

Årets generalforsamling blev afholdt den 29. marts 2023 kl.19.00 på Lindegårdsskolen.
Referatet fra generalforsamlingen kan læses her.
Du kan endvidere finde dagsorden med budget her, og regnskabet for 2022 her.

Oktober 2022

Fællesarealer beskåret og hække klippet

Ved arbejdsdagen den 10. september fik vi beskåret dele af vores fællesarealer, og endda fældet nogle træer. Vi måtte have en vognmand til at hente den store bunke af grene, kviste og blade. Den lange bøgehæk ved fodboldbanen har vi fået en havemand til klippe.

Maj 2022

Ny affaldsordning
I 2022 indfører Frederikssund Kommune nye affaldsordninger ved alle boliger.
På kommunens hjemmeside kan du finde generel information, sorteringsvejledning, “Ofte stillede spørgsmål” m.m. om de nye sorteringsmuligheder. Du kan få din egen tømningsplan for indeværende år ved at indtaste din adresse på denne side.

Oktober 2020

Lærkenstengruppen på Facebook

Vi har nu fået oprettet en Facebookgruppe, der bestyres af Agneska fra Bygmarken 3. Gruppen er offentlig, og ønsker man at være medlem, skal man blot sende en anmodning inde fra siden.

facebookforside_70pct

Februar 2020

Hegnsloven og Hegnsyn – Infografik fra Din-Bolighandel.

Hjemmesiden Din-Bolighandel har givet os lov til at linke til deres infografik vedrørende Hegnsloven og Hegnsyn. I denne komplette, grafiske guide kan man læse mere om loven og bl.a. om, hvordan man som naboer ofte kan løse situationerne uden hegnssyn m.v.

hegnslov_small

(Du kan finde ældre informationer i Arkivet)