Arkivet

April 2020

Den ordinære generalforsamling 2020 udskudt.

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes normalt hvert år i løbet af april måned. På grund af Covid-19 og de officielle forbud og Sundhedsstyrelsens anbefalinger er generalforsamlingingen indtil videre udskudt.

BEMÆRK også at der i år må ikke henlægges have- og hækkeaffald på bålpladsen, før vi melder ud, at der er åbnet op for dette.

December 2019

Frederikssund Kommune: forslaget udarbejdet for at give mulighed for udstykning til boliger på Ingridvej 6  – er blevet frafaldet.

“Et enigt Plan- og Miljøudvalg anbefaler, at:
Nedenstående udpeges til Grønt Danmarkskort:
Matr. nr. 11a Slangerup By, Slangerup, Ingridvej 6, udpeges i sin helhed (potentiel økologisk forbindelse). (bilag 8, K2, CS2 m.fl.)”.

Se også byrådet referat fra 18. dec. 2019: https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Byraadets-moeder/referat-2019-12-18/1801647

Maj 2018

Skilte vedrørende hundeposer

Skilte, i form af klistermærker, er på opfordring blevet fremstillet, med tekst om at det er tilladt at benytte affaldsbeholder til hundeposer. Kan afhentes hos Leif Silleman, Havremarken 5, hvis du ønsker at opsætte et ved din skraldespand.

hundeposer_25pct

Januar 2018

Hjertestarter på Hvedemarken 25, Slangerup

Grundejerforeningen er blevet gjort opmærksom på et glimrende initiativ,
nemlig at der at er blevet opsat en hjertestarter på Hvedemarken 25:

  • Hjertestarteren er døgnåben
  • Den er placeret ved siden af garageporten

Se mere info på hjertestarter.dk

September 2017

Nye legeredskaber sat op
Nyt klatrestativ og gyngestativ blev sat op i løbet af september 2017.
Hække blev klippet og træer beskåret på arbejdsdag.

faldgrus legestativ

ny_legeplads klippet_haek

Juni 2014:

Beskæring: Den 16. marts 2014 har bestyrelsen gennemført beskæring af bevoksning samt træfældning omkring cykelstien øst for Kirsebærvang.

Juli 2013:

De 3 nye legeredskaber er nu monteret, og er taget i brug.

sandkassen

Der blev leveret en solid arbejdsindsats af de fremmødte på arbejsdagen lørdag den 8. juni 2013 på legepladsen. Der blev bl.a. støbt fundament til 3 nyindkøbte legeredskaber, samt klippet/beskåret bøgehæk. Om et par uger vil legeredskaberne blive monteret.

Juni 2012:

Der blev som sædvanligt afholdt et hyggeligt Sct. Hansaften arrangement på bålpladsen.

sonnes_heks_2012

Februar 2012:

sneskovling_25pct Snerydning. Grundejerforeningen har spurgt Frederikssunds Kommune vedr. snebekæmpelse af kommunale stier og om kommunen har pligt til at snebekæmpe disse (skolestier)?

På Frederikssund.dk fremgår det af snerydningsplanen, at kommunen snebekæmper på den kommunale (hoved) sti, som løber fra Lystrupvej – gennem området – og ned til Fredensgade. (Vedlagt dokumentation “Lærkensten – Kommunale Stier – Snerydning”). Kommunen har svaret vedr. vintervedligehold af de omtalte stik-stier for enden af omtalte veje ud til hovedsti, at de bliver betragtet som fortove og dermed er det en grundejers forpligtelse.

September 2011:

axman

Vi havde en fin arbejdsdag. Der blev beskåret hegn, malet træværk, repareret legeudstyr og ryddet ukrudt på legehøj m.m. på arbejdsdagen i september, 2011. Som det ses af billedet, var formanden tilfreds med resultatet.

tyv.gif-for-web-small Indbrud!!! Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at der det sidste stykke tid desværre har været flere indbrud i vores område. Så vi vil gerne opfordre til at man er ekstra opmærksom på usædvanlig aktivitet, og tager de forhåndsregler, man nu engang kan tage for at sikre sit hus så godt som muligt.

Se også Nordsjællands Politis “Stop indbrud” kampagne, hvor man bl.a. kan tilmelde sig en sms-tjeneste.

Juni 2010:

Opmåling af dræn på fællesområdet

Dræn 2010 (pdf format)